LIVE THAT MAX - Một Người Bình Thường khát khao Sống Một Cuộc Đời Rực Rỡ.